Để giúp quý khách thuận tiện hơn trong phương thức thanh toán thì TADY TRAVEL kính gửi quý khách thông tin thanh toán của chúng tôi.

1. Thanh toán tại văn phòng công ty

Địa chỉ: Số nhà 289 Phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00

2. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

2.1 Tài khoản cá nhân:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( TECHCOMBANK)

Số tài khoản: 19033926566667

Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( VIETCOMBANK)

Số tài khoản: 0691000336544

Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

 

2.2 Tài khoản công ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( TECHCOMBANK)

Số tài khoản: 0691000367837

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KỲ VIỆT